Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Nhắc nhở thực hiện CV 1268/KT,QLCLGD&CNTT ngày 26/6/2020

Email In PDF.

Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các trường Trung học phổ thông thực hiện báo cáo theo hướng dẫn tại công văn 1268/KT,QLCLGD&CNTT ngày 26/6/2020 về việc báo cáo tổng tổng kết thực hiện Kế hoạch 1970/KH-UBND ngày 11/5/2017 đúng thời gian quy định

 

Danh mục

Đăng nhập