Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông báo dời thời gian thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS, lớp 12 THPT năm học 2019-2020

Email In PDF.

Phòng Khảo thí, Quản lý CLGD và CNTT - Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, để thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19;

Phòng Khảo thí, Quản lý CLGD và CNTT thông báo tạm hoãn Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS và lớp 12 THPT; Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn chi tiết sau.

 

Danh mục

Đăng nhập