Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

71. Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo tại số 25 Lê Quý Đôn, phường 2, thành phố Bến Tre. Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00, chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.

Bước 3. Chuyển bộ phận chuyên môn. Nếu đủ điều kiện phúc khảo chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo đến Hội đồng thi, trường hợp không đủ điều kiện phúc khảo thì có văn bản trả lời và nêu lý do cụ thể.

Bước 4. Đến hẹn, Tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo tại số 25 Lê Quý Đôn, phường 2, thành phố Bến Tre (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ) nhận kết quả.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Bưu điện.

Thành phần hồ sơ: Đơn phúc khảo của thí sinh

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ | liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

Cơ quan thực hiện TTHC: Hội đồng thi.

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Phí, lệ phí: Không.

Kết quả của TTHC: Điểm các bài thi sau chấm phúc khảo.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia.

 


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: