Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

64. Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Email In PDF.

-     Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 03, đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết). Chuyên viên tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: + Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn. + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, + Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. + Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu quy định thi Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư. Quyết định giải thể của cơ sở giáo dục ghi rõ lý do giải thể, các biện pháp đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên phải được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Bước 4: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh khi Trung tâm để nhận kết quả.

-     Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

-     Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị giải thể cơ sở giáo dục

Phương án giải thể, chấm dứt hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài trong đó nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học, nhà giáo cán bộ quản lý và nhân viên; phương án giải quyết tài chính, tài sản

-     Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

-     Thời hạn giải quyết: 30 Ngày làm việc

-     Đối tượng thực hiện: Tổ chức hoặc cá nhân

-     Cơ quan thực hiện:.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Uỷ ban nhân dân tỉnh

-     Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định/ Văn bản đồng ý cho giải thể cơ sở giáo dục của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

-     Phí, Lệ Phí: Không

-     Tên mẫu đơn, tờ khai: Không

-     Yêu cầu - điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo đề nghị của nhà đầu tư

Căn cứ pháp lý: Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: