Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Nhắc nhở nộp tiền mua phôi bằng tốt nghiệp

Email In PDF.

Đề nghị các trường THPT, các TTGDNN-GDTX chưa nộp tiền mua phôi bằng tốt nghiệp khẩn trương chuyển tiền về Sở GD&ĐT trước ngày 21/9/2018

Số tài khoản: 3713.0.104.1767.00000 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Bến Tre

 

Danh mục

Đăng nhập