Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Sẵn sàng bước vào năm học mới

Email In PDF.

(Báo Đồng khởi Online)-Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018 ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất; học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh cũng đã tựu trường. Trước thềm năm học mới, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huấn - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết:

- Về đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên: Sở GD&ĐT đã giải quyết 75 hồ sơ thuyên chuyển giáo viên, điều động 8 trường hợp; đang sắp xếp, điều chỉnh phân bổ biên chế cho phòng GD&ĐT huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc để tuyển dụng, bổ sung theo quy định. Hiện tại, sở và phòng GD&ĐT các huyện, thành phố đang tiếp tục rà soát thực hiện quy trình bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại CBQL theo quy định. Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng đang triển khai tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ CBQL, giáo viên theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT; hoàn thành các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho CBQL, giáo viên toàn ngành; tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng chuẩn giáo viên tiếng Anh dạy theo chương trình mới...

Về cơ sở vật chất: Sở GD&ĐT đang tiến hành các thủ tục thực hiện sửa chữa trường, lớp học của 6 trường trung học phổ thông (THPT), tổng dự toán ước trên 3,5 tỷ đồng; chuẩn bị mua sắm thiết bị mầm non vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 kinh phí 4,4 tỷ đồng; mua sắm máy tính cho các trường phổ thông kinh phí 21 tỷ đồng; mua sắm máy photocopy cho các trường kinh phí 4,2 tỷ đồng. Hiện tại, Sở GD&ĐT đang tổng hợp các số liệu về đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí mua sắm, sửa chữa... từ các trường thuộc phòng GD&ĐT.

Tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở (THCS) thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Các phòng GD&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyển sinh, ban hành quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh của các trường THCS và báo cáo kết quả công tác tuyển sinh vào lớp 6 cho Sở GD&ĐT trước ngày 25-9-2017. Đến thời điểm hiện tại, Sở GD&ĐT đã hoàn thành công tác chấm thi, xét kết quả có 232 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên Bến Tre và 10.182 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018.

* Phụ huynh và học sinh đang rất quan tâm đến chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể. Sở đã chuẩn bị triển khai chương trình này như thế nào, thưa ông?

- Dự thảo Chương trình GDPT tổng thể mà Bộ GD&ĐT vừa công bố nhìn chung đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Việc thực hiện chương trình GDPT tổng thể tại địa phương sẽ thực hiện theo lộ trình của Bộ GD&ĐT quy định.

Hiện tại, Sở GD&ĐT tiếp tục tổ chức rà soát đội ngũ về chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, chuẩn CBQL; chuẩn bị chọn cử lực lượng giáo viên cốt cán để tham dự các lớp tập huấn khi Bộ GD&ĐT tổ chức; chỉ đạo việc nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng của mỗi giáo viên, mỗi CBQL để đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT trong thời gian tới; chỉ đạo các cơ sở GDPT chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực của học sinh; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa mới. Các cơ sở GDPT tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh; xây dựng, tổ chức khai thác hiệu quả trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp được kết nối giữa các trường với các cơ quan dự báo nguồn nhân lực, cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp nhằm giúp học sinh lựa chọn, giải đáp thắc mắc về xu hướng chọn nghề; triển khai mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh ở địa phương.

* Trước thềm năm học mới, thầy có nhắn gửi gì đến giáo viên và học sinh?

- Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm học mới này, tôi đề nghị đội ngũ nhà giáo, CBQL và các em học sinh tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn, đồng thời quan tâm thực hiện tốt các công việc: đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để nâng cao chất lượng GD&ĐT.

Các em học sinh phải đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; kính thầy, yêu bạn, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Không được học lệch, học tủ, có như vậy các em mới hội tụ đầy đủ các kiến thức để phát triển toàn diện. Các em cần cố gắng trau dồi đạo đức, đặc biệt coi trọng môn Giáo dục đạo đức công dân, thực hiện “Tiên học lễ - Hậu học văn”; chú trọng đến học lịch sử, văn hóa của quê hương Bến Tre - Đồng khởi anh hùng. Đây là những việc làm rất cần thiết để giúp các em trưởng thành toàn diện, góp phần tạo dựng hành trang vững chắc để các em tiếp tục tiến bước đến bậc học cao hơn.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các bậc phụ huynh cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư cho giáo dục; quan tâm đầu tư thích đáng cho sự phát triển giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn nhất của tỉnh nhằm bảo đảm thực hiện tốt công bằng xã hội trong giáo dục.

* Xin cảm ơn ông!

Phan Hân (thực hiện)


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: