Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông báo nhận cây trồng

Email In PDF.

Kính gửi: Trường Chuyên, THPT Đoàn Thị Điểm, THPT Trần Văn Kiết, THPT Tán Kế, THPT Nguyễn Trãi, THPT Lê Hoài Đôn, THPT Ca Văn Thỉnh.

Đề nghị các đơn vị đến Chi cục kiểm lâm nhận cây trồng vào lúc 14 giờ ngày 14/7/2017.

 

Danh mục

Đăng nhập