Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Bến Tre phấn đấu 70% trường học sử dụng sổ quản lý điện tử

Email In PDF.

Bến Tre phấn đấu 70% trường học sử dụng sổ quản lý điện tử

GD&TĐ - UBND tỉnh Bến Tre ban hành kế hoạch kế hoạch triển khai Quyết định số 117/QĐ-TTg về tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, hình thành hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, cung cấp đầy đủ các thông tin quản lý cần thiết về GD&ĐT, kết nối với Hệ thống thông tin toàn ngành giáo dục của Bộ GD&ĐT.

Phấn đấu Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, các huyện, thành phố thực hiện quản lý hành chính xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng;

70% cuộc họp giữa các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và cơ sở GD&ĐT được áp dụng hình thức trực tuyến;

70% lớp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện qua mạng theo phương thức học tập kết hợp;

50% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến tối thiểu mức độ 3, trong đó 30% được xử lý trực tuyến ở mức độ 4;

Phấn đấu 90% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường; trong đó 70% trường học sử dụng sổ quản lý điện tử.

Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và GDTX: Tăng cường áp dụng phương thức học tập kết hợp, hình thành kho học liệu số dùng chung toàn Ngành, gồm: kho học liệu số, kho bài giảng điện tử, ngân hàng câu hỏi trực tuyến, kho tài nguyên các thí nghiệm, tài liệu mô phỏng. Sở GD&ĐT hình thành cổng thông tin điện tử toàn ngành liên thông, chia sẻ tài nguyên, học liệu giữa các cơ sở giáo dục.

Định hướng đến năm 2025: 100% các cơ sở giáo dục ứng dụng CNTT có hiệu quả trong quản lý, trong hỗ trợ các hoạt động dạy - học và nghiên cứu khoa học.

Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển Sở, Phòng, trường học điện tử;

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT toàn ngành GD&ĐT. Triển khai sử dụng các hệ thống CNTT hỗ trợ giáo dục theo hướng hiện đại, thiết thực, hiệu quả; ưu tiên triển khai theo hình thức thuê dịch vụ CNTT;

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học;

Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ứng dụng CNTT trong lĩnh vực GD&ĐT. Hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường giám sát, đánh giá.

Lập Phương


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: