Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Ba Tri qua 10 năm thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Email In PDF.
22/03/2017 | Thiện Tài

(bentre.gov.vn)-Xác định công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nội dung quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, những năm qua Huyện uỷ Ba Tri thường xuyên lãnh, chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, quan tâm chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Từ đó, đã phát huy được truyền thống hiếu học trong nhân dân, góp phần tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập ở địa phương ngày càng phát triển.

Trong công tác xây dựng tổ chức Hội Khuyến học, đến nay, huyện đã thành lập 1.375 chi, tổ hội khuyến học với 30.600 hội viên, tăng gần 27.000 so năm 2007; 100% ấp, khu phố, các trường học có chi hội khuyến học. Trong 10 năm qua, thông qua sự vận động của các ngành, các cấp, huyện Ba Tri đã tiếp nhận được tổng số tiền trên 26,2 tỷ đồng từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện.

Từ nguồn kinh phí trên, những năm qua, hội khuyến học các cấp đã bổ sung cơ sở vật chất, xây dựng trường học, tặng hàng ngàn học bổng, học phẩm, tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo hiếu học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đến trường.

Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre tài trợ. (Ảnh: Huỳnh Thiện Tài)

Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng gia đình hiếu học, dòng họ học tập ngày càng phát triển mạnh mẽ. Toàn huyện có 9.609 gia đình được công nhận gia đình hiếu học và 20 dòng họ học tập theo tiêu chí mới. Việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi luôn được quan tâm, hàng năm số học sinh giỏi đều tăng; số học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THCS nhiều năm liền xếp hạng nhất, nhì của tỉnh.

Đồng hành cùng công tác khuyến học, khuyến tài, huyện luôn quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng. Hiện tại, các Trung tâm được trang bị cơ sở vật chất khá đầy đủ, hình thức và nội dung hoạt động khá đa dạng, phong phú, phục vụ thiết thực cho việc học tập của nhân dân trên địa bàn. Hàng năm, các Trung tâm đã tổ chức hàng trăm lớp, học tập, bồi dưỡng, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn và chuyển giao công nghệ sản xuất, phòng chống các tệ nạn ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, cho hàng ngàn lượt người dự học.

Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính Trị khoá X. Đến nay, huyện đã đạt chuẩn quốc gia về xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học từ năm 1996; năm 2004 huyện được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; năm 2005 được công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Trong 10 năm qua, huyện đã đưa đào tạo 662 công chức cấp xã và 79 công chức cấp huyện.

Kết quả đào tạo cho thấy đa phần cán bộ được đào tạo đều nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp cụ, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách cao trong công việc. Đã tổ chức đào tạo nghề cho 4.583 lao động nông thôn, các ngành nghề như may công nghiệp, đan ghế nhựa, đan giỏ cọng dừa, cơ khí, điện dân dụng, chăn nuôi, trồng trọt. Qua đào tạo, huyện đã tư vấn, định hướng, giới thiệu được 4.346 lao động có việc làm ổn định. Ngoài ra, huyện cũng đã tham gia đào tạo nghề cho 24 trường hợp là người hết tuổi lao động và 1.107 người nội trợ.

Trao xe đạp cho học sinh nghèo, hiếu học. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng (đứng giữa) cùng dự, trao. (Ảnh: Huỳnh Thiện Tài)

Có thể nói, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở huyện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, số gia đình hiếu học, dòng họ học tập không ngừng phát triển; quỹ khuyến học, khuyến tài tăng nhanh, số lượng học bổng, học phẩm ngày càng nhiều. Kết quả trên nhờ sự tập trung lãnh, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp, đặc biệt là sự nhiệt tình, tích cực của hội khuyến học các cấp, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, sự ủng hộ, đóng góp quý báu của các mạnh thường quân và nhà hảo tâm trong, ngoài huyện và ở nước ngoài để đưa công tác khuyến học, khuyến tài trở thành phong trào có tầm ảnh hưởng sâu rộng, có sức lan toả mạnh mẽ tại địa phương.

Bên cạnh những thành quả đạt được, công tác khuyến học, khuyến tài ở Ba Tri cũng còn một số hạn chế như cơ sở hội còn khó khăn về phương tiện làm việc, đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học hoạt động chưa đều, chưa thể hiện vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp huy động các nguồn lực cho việc xây dựng xã hội học tập. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số trung tâm học tập cộng đồng đã xuống cấp, hoạt động chưa hiệu quả nên không thu hút người dân tham gia. Công tác tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức, một bộ phận người dân chưa thấy được tầm quan trọng của việc học tập suốt đời nên chưa quan tâm đến việc học tập, nâng cao trình độ.

Nhằm phát huy được truyền thống hiếu học và tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương, trong thời gian tới, huyện Ba Tri đặt mục tiêu tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, làm thay đổi căn bản nhận thức của cán bộ đảng viên công chức về việc học thường xuyên, học suốt đời, học thực, học vì chất lượng cuộc sống và công tác. Quan tâm củng cố hội khuyến học các cấp vững mạnh, hoạt động hiệu quả; tiếp tục tôn vinh, nhân rộng các mô hình khuyến học tiêu biểu xuất sắc, đồng thời tăng cường vận động xây dựng và quản lý có hiệu quả quỹ khuyến học, khuyến tài mở rộng hình thức học bổng khuyến học ở từng gia đình, dòng họ. Tích cực huy động sự ủng hộ của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ cho quỹ khuyến học, khuyến tài nhằm giúp học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, khuyến khích học sinh, sinh viên học giỏi trên các lĩnh vực, động viên khen thưởng học sinh có nhiều thành tích trong học tập.