Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Nâng cao chất lượng giảng dạy đạo đức, giáo dục công dân

Email In PDF.

Nâng cao chất lượng giảng dạy đạo đức, giáo dục công dân

GD&TĐ - Đây là nội dung quan trọng trong kế hoạch của Sở GD&ĐT Bến Tre về việc xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, giáo dục công dân và giáo dục chính trị tư tưởng trong ngành.

Giải pháp đưa ra là: Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học môn đạo đức và giáo dục công dân trong nhà trường; vai trò của nó trong cuộc sống.

Nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống và chuyên môn, nghiệp vụ. Tạo điều kiện để giáo viên được học trên chuẩn, tham gia học trung cấp lý luận chính trị, dự các hội nghị báo cáo viên để nắm tình hình kinh tế văn hóa xã hội của địa phương; tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Đẩy mạnh việc vận dụng các phương pháp, hình thức dạy học tích cực. Triệt để khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; chú trọng rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Tổ chức tốt việc dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh, đồng thời bảo đảm đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình bộ môn.

Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy và học giáo dục công dân, giáo dục đạo đức ở các cấp học, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của chương trình giáo dục và đặc điểm tâm lý học sinh. Trọng tâm là đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, phát huy tính tích cực của học sinh; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh.

Thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn thông qua việc nghiên cứu bài học tạo điều kiện để giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy. Tăng cường sử dụng tài khoản giáo viên trên trang mạng Trường học kết nối để sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn nhà trường, liên trường.

Quan tâm chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém, góp phần nâng cao chất lượng môn học. Chú trọng tuyển chọn học sinh năng khiếu bồi dưỡng để tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn và tạo phong trào thi đua học tập tích cực trong học sinh. Quan tâm đổi mới kiểm tra, đánh giá...

Cùng với nâng cao chất lượng giảng dạy đạo đức, giáo dục công dân, Sở GD&ĐT Bến Tre cũng yêu cầu tăng cường công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá trong nhà trường.

Lập Phương


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: