Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

76. Thủ tục: Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 3, Đại lộ Đồng Khởi , Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.

Bước 3. Chuyển bộ phận chuyên môn. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trình Giám đốc ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì có văn bản trả lời và nêu lý do cụ thể.

Bước 4. Đến hẹn, cá nhân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhận kết quả.

-       Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

STT

Tên giấy tờ

Số lượng

01

Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Bản chính: 1
Bản sao: 0

02

Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa

Bản chính: 0
Bản sao: 1

03

Trích lục hoặc quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

Bản chính: 0
Bản sao: 1

04

Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn

Bản chính: 0
Bản sao: 1

05

Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ

Bản chính: 0
Bản sao: 1

 

Thông tin ghi trên các giấy tờ này phải phù hợp với đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ. Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ nêu trên là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính

Bản chính: 0
Bản sao: 0

 

Trường hợp tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ nêu trên là bản sao không có chứng thực thì người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ phải xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu; người tiếp nhận hồ sơ phải ký xác nhận, ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính

Bản chính: 0
Bản sao: 0

-       Thời hạn giải quyết: 05 Ngày làm việc

-       Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

-       Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

-       Kết quả của TTHC: Quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

-       Phí, lệ phí: Không

-       Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

-       Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp sau:

a) Được cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch;

b) Được xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

c) Được bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch;

d) Được đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh.

-       Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: