Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

37. Thủ tục: Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh THPT là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Vào thời điểm học sinh đầu cấp làm thủ tục nhập học, nhà trường tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho bố, mẹ (hoặc người giám hộ hợp pháp) và học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhà trường niêm yết thông | báo, gia đình hoặc học sinh nộp đầy đủ hồ sơ cho co so giáo dục.

Bước 3: Cơ Sở giáo dục tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, nhà trường tổ chức xét duyệt và lập hồ sơ theo quy định và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo,

Bước 4: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ của cơ sở giáo dục. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh nhận hồ sơ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt.

Bước 6: Sở Giáo dục và Đào tạo gửi các trường kết quả phê duyệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ để nhà trường thông báo công khai và tổ chức triển khai thực hiện.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại nhà trường hoặc gui qua chương bưu điện. .

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP);

+ Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng, Công an xã).

+ Giấy tờ minh chứng là hộ nghèo do Ủy ban nhân dân xã cấp hoặc xác nhận cho đối tượng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết TTHC:

+ Kinh phí hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở cho học sinh được chi trả, cấp phát hàng tháng

+ Gạo được cấp cho học sinh theo định kỳ nhưng không quá 2 lần/học kỳ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Học sinh hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ Sở giáo dục.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Quyết định được hưởng chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh.

+ Mỗi tháng học sinh được hỗ trợ 15kg gạo và hỗ trợ tiền ăn bài 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh

- Đối với học sinh phải tự lo chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ tiền nhà bằng 100 mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng năm học/học sinh,

- Phí, lệ phí: Không.

- Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc kinh

+ Đang học trường trung học phổ thông hoặc cấp trung học phổ thông tại trường phổ thông có nhiều cấp học.

+ Bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

+ Nhà ở xa trường khoảng cách từ 10 km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: phải qua sông, suối không có cầu, qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá.

+Là nhân khẩu trong gia đình thuộc hộ nghèo,

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và học sinh trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Mẫu số 02 (Nghị định số 16/2016/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Dùng cho học sinh THCS, học sinh THPT học bán trú tại trường phổ thông (ở xã, thôn đặc biệt khó khăn)

 

Kính gửi Trường: ............................................................................ .

 

Họ và tên học sinh:...................................................................................

Sinh ngày ……. tháng …... năm ….........................................................

Dân tộc. …….............................................................................................

Thường trú tại thôn/bản……………………xã ….................................

thuộc vùng: ………....... Huyện …………………Tỉnh…………………..

Năm học …………... Là học sinh lớp: ........... Trường ........................

Vì lý do chọn 1 trong 2 lý do sau):

- Nhà ở xa trường (ghi rõ cách nơi học tập bao nhiêu km):

- Địa hình giao thông khó khăn: ..............................................................

....................................................................................................................

Nên em không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày. Vì vậy, em làm đơn này đề nghị nhà trường xem xét, trình cấp có thẩm quyền để em được hưởng chính sách hỗ trợ tiền và gạo theo quy định tại Nghị định số: ...../2016/NĐ-CP ngày ... tháng .... năm 2016 của Chính phủ, gồm:

1. Tiền ăn

2. Tiền nhà ở (đối với trường hợp học sinh phải tự lo chỗ ở)

3. Gạo:

... ngày ... tháng ... năm 20.....

Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: