Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

28. Thủ tục: Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục

Email In PDF.

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 3, đại lộ Đồng Khởi , Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.

Bước 3. Chuyển bộ phận chuyên môn. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trình lãnh đạo ký văn bản trình UBND tỉnh ban hành quyết định, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì có văn bản trả lời và nêu lý do cụ thể.

Bước 4. Đến hẹn, tổ chức hoặc cá nhân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhận kết quả.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị công nhận hội đồng quản trị, trong đó nêu rõ quy trình xác định các thành viên hội đồng quản trị;

- Danh sách Chủ tịch và các thành viên của hội đồng quản trị;

- Sơ yếu lý lịch của các thành viên;

- Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính cử thành viên tham gia hội đồng quản trị;

- Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, các thành viên đại diện cho tổ chức, cá nhân góp vốn và giảng viên cơ hữu;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường đại học tư thục.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính.

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không .

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không .

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học.

- Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

 

File đính kèm:
Download this file (Bieu Mau TT 30.doc)Biễu mẫu đính kèm[ ]85 Kb

Tin mới hơn:
Tin đã đăng: