Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Danh mục thủ tục hành chính

Email In PDF.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2540 /QĐ-UBND ngày 26 tháng  10 năm 2016

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo

1

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông

2

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

3

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

4

Giải thể trường trung học phổ thông

5

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

6

Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động

7

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp

8

Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

9

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

10

Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên

11

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

12

Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học

13

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

14

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

15

Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

16

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện

17

Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh

18

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

19

Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

20

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia

21

Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

22

Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

23

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

24

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

25

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên

26

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên

27

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

28

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)

29

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

30

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

31

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

32

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

33

Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

34

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

35

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

36

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục

37

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

38

Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục

39

Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

40

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

41

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông

42

Đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên

43

Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

44

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

II. Lĩnh vực: Quy chế thi, tuyển sinh

45

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

46

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

47

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

III. Lĩnh vực: Hệ thống văn bằng chứng chỉ

48

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

49

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

50

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

 

Danh mục

Đăng nhập