Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Các trung tâm GDNN-GDTX

Email In PDF.

TT

Trung tâm GDTX

Địa chỉ

Số điện thoại

Email

Lãnh đạo

1

Trung tâm GDNN-GDTX Ba Tri

Thị trấn Ba Tri

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phạm Công Khanh, Giám đốc

 

2

Trung tâm GDTX Giồng Trôm

Thị trấn Giồng Trôm

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc

Nguyễn Văn Kỷ, Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Cất, Phó Giám đốc

3

Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Bến Tre

TP. Bến Tre

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phạm Xuân Bình, Giám đốc

Nguyễn Trùng Khánh, Phó Giám đốc

4

Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành

Thị trấn Châu Thành

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ông Nguyễn Văn Thuyên, Giám đốc

Quách Văn Vân, Phó Giám đốc

Lưu Minh Chí, Phó Giám đốc

5

Trung tâm GDNN-GDTX Bình Đại

Thị trấn Bình Đại

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Huỳnh Văn Rồi, Giám đốc

Cao Thanh Nhã, Phó Giám đốc

Nguyễn Đức Duy, Phó Giám đốc

6

Trung tâm GDTX Chợ Lách

Thị trấn Chợ Lách

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Dương Văn Huân, Giám đốc

Nguyễn Khương Châm, Phó Giám đốc

7

Trung tâm GDNN-GDTX Mỏ Cày Bắc

Xã Phước Mỹ Trung

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lê Đại Từ, Giám đốc

Nguyễn Minh Sơn, Phó Giám đốc

8

Trung tâm GDNN-GDTX Mỏ Cày Nam

Thị trấn Mỏ Cày Nam

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc

Phạm Văn Hồng, Phó Giám đốc

Mai Minh Chí, Phó Giám đốc

9

Trung tâm GDNN-GDTX Thạnh Phú

Thị trấn Thạnh Phú

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ông Bùi Công Tiếng, Giám đốc

10

Trung tâm GDTX tỉnh

TP.Bến Tre

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Nguyễn Văn Hận, Giám đốc

Trần Văn Lưu, Phó Giám đốc


 

Danh mục

Đăng nhập