Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Để ôn thi tốt nghiệp hiệu quả môn Tiếng Anh và Sinh học

Email In PDF.
Để ôn thi tốt nghiệp hiệu quả môn Tiếng Anh và Sinh học

Sinh học: Ôn theo dạng bảng biểu, sơ đồ

Học sinh (HS) ban nào thì ôn tập theo sách giáo khoa ban đó và bám sát những nội dung trong chuẩn kiến thức kỹ năng. Bên cạnh đó, mỗi em nên tìm các sách tham khảo trắc nghiệm theo bài để làm quen.

Khi học, nắm chắc những kiến thức cơ bản, từ đó sẽ vận dụng để giải bài tập hoặc những câu hỏi suy luận, câu hỏi thực tiễn. Do đặc trưng kiến thức của môn học, HS nên ôn theo dạng bảng biểu sơ đồ vừa tổng kết được kiến thức từng chương, từng phần vừa nhớ lâu. Chẳng hạn các em nên làm sơ đồ các quy luật di truyền, các hình thức biến dị, bảng so sánh, phân biệt các thuyết tiến hóa…

Tuy nhiên, trong quá trình ôn, các em cần nắm chắc các chủ đề kiến thức như ở phần Di truyền là Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền biến bị ở mức phân tử, mức tế bào; Các quy luật di truyền; Ứng dụng di truyền; Di truyền người. Phần tiến hóa là các quan niệm, các bằng chứng, các thuyết và lịch sử tiến hóa của sinh giới, của loài người. Ở phần sinh thái, học sinh cần chú ý các chủ đề cá thể, quần thể, quần xã sinh vật, hệ sinh thái, sinh quyển…


Cô Bùi Thị Thanh Thu hướng dẫn HS ôn tập sáng ngày 1.4 - Ảnh: D.Đ.M

Cô Bùi Thị Thanh Thu
(Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM)

Môn Tiếng Anh: Nắm chắc các điểm văn phạm

Để môn Tiếng Anh đạt kết quả cao, HS cần nắm vững các điểm văn phạm căn bản và cách làm bài thi trắc nghiệm.

Các điểm văn phạm căn bản gồm sự hòa hợp giữa các thì, câu bị động, câu gián tiếp, mệnh đề tính từ, mệnh đề trạng từ, câu điều kiện, sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ…

Các em cần phân biệt rõ cách dùng của thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành, thì tương lai đơn và Be going to + động từ. Ở phần sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ, các em nhớ kỹ nhóm các trường hợp dùng với động từ số ít, số nhiều như neither… nor, not only… but aslo, a number of , the number of… Cách dùng động từ nguyên mẫu hoặc danh động từ sau các động từ như remember, forget, try, stop, regret… Phần đảo ngữ để nhấn mạnh nghĩa của câu với trạng từ: never, seldom… và nhóm giới từ under no circumstances… Cách dùng các từ nối có nghĩa giống nhưng cách dùng khác nhau như so, therefore, unless, otherswise, but, however. Cách dùng các nhóm chỉ số lượng như most, most of, many , many of… Cách đọc -ed  của động từ có quy tắc, -s hoặc -es của danh từ số nhiều. Trọng âm và phân biệt sự khác nhau giữa các âm / i /, / i: /; / u /, / u: /;  / e /, / ei /, / ou /. Cách dùng các chủ từ I hoặc You với các nhóm May, Can, Could , Will…  trong lời thỉnh cầu.

Trong thời gian từ nay đến ngày thi, các em  nên thường xuyên “thi thử” bằng cách làm đề thi tốt nghiệp của các năm trước, tập tô ô số trên giấy làm bài và canh giờ  (đề thi gồm 50 câu trong 60 phút. Do vậy các em có 1 phút cho mỗi câu, 10 phút cho việc suy nghĩ các câu khó và xem lại toàn bộ bài làm).

Cô Lê Thị Kim Loan
(Tổ trưởng tổ Tiếng Anh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM

 

Danh mục

Đăng nhập