Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tư liên tịch số: 50/2005/TTLT-BTC-BNV

Email In PDF.

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị  kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước  

 

Danh mục

Đăng nhập