Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Trên 86,8 tỷ đồng cho công tác khuyến học

Email In PDF.

Chiều 16-1-2018, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ III, khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2020. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đến dự.

Năm 2017, Hội Khuyến học các huyện, thành phố, cơ sở phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản của UBND tỉnh, huyện về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Toàn tỉnh thành lập thêm 1.945 tổ hội khuyến học, nâng tổng số lên 11.905 tổ hội, với tổng số 240.901 hội viên.

Tỉnh, huyện và hội cơ sở đã vận động tiền và hiện vật quy ra tiền được 86,866 tỷ đồng. Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh đã nuôi 63.744 con heo đất, 1.713 sổ tiết kiệm khuyến học; đã khui 29.026 con heo đất, với số tiền 10,152 tỷ đồng. Trao các giải thưởng, học bổng, học phẩm, hỗ trợ chữa bệnh, sửa chữa trường lớp, xây dựng nhà cho học sinh nghèo… với tổng số tiền 69,734 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã trao giấy công nhận “Đơn vị học tập” của UBND tỉnh cho 17 đơn vị thuộc các sở, ngành tỉnh; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” năm 2017 của Hội Khuyến học Việt Nam cho 3/44 cá nhân (41 kỷ niệm chương đã chuyển về hội cấp cơ sở).

Tin, ảnh: Thanh Đồng