Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

8. Thủ tục: Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

Email In PDF.

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo tại số 25 Lê Quý Đôn, phường 2, thành phố Bến Tre. Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00  đến 11 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

+  Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bồ sung.

Bước 3. Chuyển bộ phận chuyên môn. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trình lãnh đạo ký văn bản trình UBND tỉnh ban hành quyết định, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì có văn bản trả lời và nêu lý do cụ thể.

Bước 4. Đến hẹn, Tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo tại số 25 Lê Quý Đôn, phường 2, thành phố Bến Tre (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00) nhận kết quả.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký giải thể (chỉ áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập trường TCCN đề nghị giải thể trường) bao gồm: Công văn của trường đề nghị giải thể, trong công văn cần nêu rõ lý do giải thể, các phương án giải quyết các vấn đề về quyền lợi của giáo viên, người học và người lao động trong trường;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường TCCN.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép giải thể trường TCCN của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phí thực hiện: Không.

Mẫu hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ TCCN: Không.

Yêu cầu điều kiện: Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường TCCN.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.