Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Nhắc nhở việc gửi báo cáo về dạy thêm, học thêm.

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo dạy thêm, học thêm theo yêu cầu tại CV 1985/SGD&ĐT-TTr ngày 09/8/2016 nhanh chóng báo cáo gửi về Sở qua địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Thời gian: hết ngày 12/10/2016

Danh sách các đơn vị chưa gửi báo cáo:

Trường THPT: Tán Kế, Phan Liêm, Phan Ngọc Tòng, Lê Hoài Đôn, Nguyễn Trãi, Phan Văn Trị, Cheguevara, Nguyễn Thị Minh Khai, Ngô Văn Cấn

TT GDNN-GDTX: Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Ba Tri, Bình Đại, Chợ Lách