Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông báo góp ý kế hoạch tuyển sinh 10 năm học 2017-2018

Email In PDF.

Phòng Khảo thí, QLCLGD và CNTT đề nghị các đơn vị chưa gởi văn bản góp ý Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 (đính kèm danh sách các đơn vị chưa gởi báo cáo) khẩn trương gởi văn bản góp ý về Phòng Khảo thí, QLCLGD và CNTT (theo Công văn 2190/SGD&ĐT-KTQLCLGD&CNTT) để Sở tổng hợp xây dựng phương án báo cáo báo cáo UBND tỉnh.

Trường hợp thống nhất với phương án, đơn vị vẫn phải phản hồi là thống nhất với phương án.