Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông báo về việc công bố kết quả tốt nghiệp THPT tạm thời

Email In PDF.

Phòng Khảo thí, Quản lý CLGD và CNTT thông báo các trường THPT, Các Trumg tâm GDTX:

Sở đã hoàn thành thủ tục xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016 cho thí sinh, hiện đang tổ chức in ấn, trình Lãnh đạo ký duyệt, sau khi hoàn thành sẽ thông báo các đơn vị nhận kết quả chính thức.

Để kịp thời công bố kết quả cho thí sinh; Các trường THPT, Trung tâm GDTX đăng nhập vào hệ thống với tài khoản được cấp, download kết quả tốt nghiệp THPT và công bố tạm thời cho thí sinh (đóng dẫu treo trên trang in kết quả); Hiệu trưởng, Giám đốc đơn vị tổ chức in ấn, ký xác nhận để cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh.


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: